Về chúng tôi

Công ty TNHH Môi trường Phú Hà “Phú Hà” là một doanh nghiệp được thành lập từ 11/12/2007 do các sáng lập viên có nhiều kinh nghiệm và hoạt động lâu năm trong lĩnh vực quản lý môi trường và xử lý chất thải. Ngoài ra công ty còn có sự cộng tác của các chuyên gia tư vấn kỹ thuật, công nghệ và quản lý cũng như các công ty hoạt động trong cùng ngành nghề tại Việt Nam.

Công ty được Tổng cục Môi trường - Bộ tài nguyên Môi trường cấp giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại, mã số QLCTNH: 1-2-3-4-5-6.016.VX ( lần 4 ) ngày 29/03/2019

Dự án của chúng tôi

Nhà máy xử lý chất thải Phú Thọ

Tổng diện tích 7.5 Ha. Công suất 131 tấn/ngày đêm với Hơn 100 cán bộ nhân viên và đang thu hút thêm cán bộ công nhân viên để phục vụ cho công việc. Theo giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại cấp bởi Tổng cục Môi trường - Bộ tài nguyên Môi trường ngày 29/03/2019 (cấp lần 4).

Nhà máy xử lý chất thải Hà Tĩnh

Diện tích 19,28 Ha với kinh phí đầu tư 925 tỷ đồng Công suất 131 tấn/ngày với hơn một trăm cán bộ công nhân viên và đang phát triển thêm. Theo giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại cấp bởi Tổng cục Môi trường - Bộ tài nguyên Môi trường ngày 29/03/2019 (cấp lần 4).

Xử Lý (Tấn/Ngày)

0

Đối Tác & Khách Hàng

0

Nhà Máy Tiêu Chuẩn

0

Cán Bộ Nhân Viên

0
0936 99 39 55HOTLINE